Czasteczki mRNA

Badacze odkryli kilka typów regulacji potranskrypcyjnej obróbki mRNA. W niektórych przypadkach ten sam gen jest podstawą produkcji białka jednego typu w jednej tkance, a innego w drugiej. Jest to możliwe dzięki temu, że na matrycy niektórych genów powstają cząsteczki pre-mRNA, których eksony w różnych tkankach mogą się różnie składać. Zazwyczaj taki gen zawiera co najmniej jeden region, który może się zachowywać raz jak intron, a raz jak ekson. Jako intron zostaje wycięty, a jako ekson pozostaje w cząsteczce mRNA. Dzięki alternatywnemu składaniu eksonów komórki poszczególnych tkanek mogą wytwarzać własną wersję mRNA na matrycy danego genu. Przykładem tego może być produkcja różnych form troponiny, białka regulującego skurcze mięśni, w zależności od rodzaju tkanki mięśniowej. Regulacja trwałości cząsteczek poszczególnych rodzajów mRNA pozwala na kontrolę liczby powstających w wyniku ich translacji cząsteczek białka. Stabilność mRNA może pozostawać pod kontrolą hormonalną, jak w przypadku mRNA kodującego witelogeninę, białko syntetyzowane w wątrobie samic niektórych zwierząt, np. żaby czy kury. Zsyntetyzowana witelogenina dostaje się do jajowodu, gdzie służy do tworzenia białek żółtka jaja. Syntezę witelogeniny reguluje hormon estradiol. U żaby o wysokim poziomie estradiolu okres póltrwania mRNA kodującego wite-logeninę w wątrobie wynosi 500 godzin.