Biblioteka genomowa

Pierwszym krokiem do utworzenia biblioteki genomowej lub chromosomowej jest cięcie DNA enzymem restrykcyjnym, produkującym zbiór fragmentów DNA. Fragmenty te różnią się wielkością oraz informacją genetyczną, jaką zawierają, ale wszystkie mają identyczne lepkie końce. Genetycy następnie traktują plazmid DNA przeznaczony na nośnik tym samym enzymem restrykcyjnym, tnącym koliste plazmidy na cząsteczki liniowe wyposażone w lepkie końce, komplementarne do końców fragmentów ludzkiego DNA. Zrekombinowane plazmidy uzyskuje się, mieszając DNA dwóch rodzajów w warunkach sprzyjających połączeniu wiązaniami wodorowymi komplementarnych zasad. Użyta następnie ligaza DNA katalizuje łączenie kowalencyjne sparowanych końców DNA plazmidu i DNA ludzkiego i powstaje zrekombinowany DNA. Oprócz zrekombinowanych, powstają nierekombinowane plazmidy, ponieważ niektóre powracają spontanicznie do pierwotnej postaci, bez obcego DNA. Genetycy wprowadzają plazmidy do wrażliwych na antybiotyki komórek bakteryjnych za pomocą transformacji. Ponieważ plazmidów jest o wiele mniej niż komórek, nie wszystkie komórki otrzymują plazmid i rzadko jedna komórka pozyskuje więcej niż jeden plazmid. Badacze hodują komórki na pożywce z antybiotykami, więc rosną tylko te bakterie, które wbudowały określony plazmid. Ponadto budowa zrekombinowanych plazmidów zazwyczaj umożliwia badaczom rozpoznanie komórek je zawierających.
adres dla firmy katowice