Mikroorganizmy :: Mendel

Grzegorz Mendel nie był pierwszym hodowcą roślin. W jego czasach zdawano sobie już sprawę z istnienia mieszańców powstałych wskutek kojarzenia dwóch genetycznie odmiennych organizmów rodzicielskich. Kiedy w 1856 r. Mendel rozpoczął swoje doświadczenia nad grochem, powszechnie uświadamiano sobie istnienie dwóch zasad dziedziczenia: wszystkie mieszańce będące potomstwem organizmów rodzicielskich pochodzących z linii czystych są do siebie podobne; kiedy skrzyżujemy te mieszańce między sobą, dają one potomstwo nie jednorodne, ale wykazujące mieszaninę cech: niektóre osobniki wyglądają jak rodzice, inne są podobne do dziadków. Genialnym osiągnięciem Mendla było dostrzeżenie pewnego wzorca w sposobie ponownego pojawiania się cech rodzicielskich w potomstwie mieszańców, czyli w drugim pokoleniu. Nikt przed nim nie pokusił się o analizę jakościową i ilościową kolejnych pokoleń organizmów i nie dostrzegł regularności w przekazywaniu cech. Tak jak współcześni mu genetycy, Mendel bardzo starannie wybrał organizm modelowy. Groch, Pisum sativum, ma kilka zalet: jest łatwy w uprawie, występuje w wielu odmianach, jest powszechnie dostępny, a ponadto jego rozmnażaniem można łatwo kierować. Kwiaty grochu są obupłciowe i w warunkach naturalnych ulegają samozapyleniu. Pręciki można jednak usuwać, aby uniemożliwić samozapylenie. Pyłek pochodzący z innej rośliny można potem umieścić na słupku.
filtry do wody www.kingstoncollege.wa.edu.au/english-courses