Kontrola chorob

Skuteczną kontrolę wielu chorób przez instytucje zdrowia publicznego umożliwiły: postęp badań nad antybiotykami i szczepionkami oraz poprawa warunków opieki zdrowotnej. Nadal jednak liczne są zachorowania ludzi na wiele znanych chorób, np. malarię, gruźlicę, bakteryjne zapalenia pluć, ospę. Czasem pojawiają się nowe. oporne na leki postacie tych chorób. Powracające stare choroby to te, które uważano już za całkowicie zlikwidowane, ale pojawiają się znienacka, wywołując epidemie, czasem w innych rejonach geograficznych niż pierwotnie. Pojawiające się nowe choroby, te jeszcze nieznane populacji ludzkiej, takie jak AIDS, SARS, gorączka krwotoczna Ebola, zakażenia wirusem zachodniego Nilu, wschodnia odmiana końskiego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego, częstokroć pojawiają się nieoczekiwanie. Groźnym przypomnieniem, że patogeny mogą pojawić się nieoczekiwanie i szybko się rozprzestrzenić, było nagle wystąpienie w roku 2003 zespołu ostrej niewydolności oddechowej człowieka. Według Amerykańskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób, ponad 200 nowych lub powracających starych chorób może znowu zaatakować świat. Jak wiemy z historii, nowe szczepy wirusów pochłonęły wiele ofiar. Podczas epidemii grypy w 1918 r. zmarło ponad 20 milionów ludzi na całym świecie. Niektórzy epidemiolodzy ostrzegają, że obecnie epidemia grypy mogłaby zabić mnóstwo osób, być może nawet 1/3 całej populacji.