Klonowanie

Mimo niezwykłych trudności technicznych, wielu badaczy, modyfikując i stosując te metody, sklonowało cielęta, kozy, świnie i myszy. Należy przypuszczać, że lista ta będzie się wydłużać, aczkolwiek wskaźnik powodzenia tych eksperymentów wciąż pozostaje niski i wynosi 1-2%. Ponadto u sklonowanych osobników często występują wady genetyczne. Owieczkę Doiły musiano uśpić w wieku 6 lat, gdyż u niej i kilku trzymanych z nią owiec rozwinął się nowotwór płuc wywołany infekcją wirusową. Doiły miała także artretyzm, który wystąpił u niej już w wieku 5 i pół roku. Niektórzy biolodzy uważają, że wykorzystywanie do klonowania materiału genetycznego komórek dorosłego organizmu może powodować przedwczesne starzenie się komórek sklonowanego osobnika. Zagadnienie to wymaga dalszych badań. W centrum zainteresowania badań nad klonowaniem pozo^ staje wytwarzanie organizmów transgenicznych, czyli zawierających obce geny. Badacze poszukują nowych metod poprawiających wydajność klonowania. Dopiero gdy je opracują, można będzie uzyskiwać liczne sklonowane organizmy transgeniczne w określonych celach, np. do zwiększenia populacji gatunków zagrożonych wymarciem. W 2003 r. uzyskano po raz pierwszy w wyniku klonowania zdrowego bantenga - osobnika zagrożonego gatunku azjatyckiego dzikiego krewnego bydła domowego. Jądro do klonowania pobrano z zamrożonej komórki skóry bantenga, który padł w 1980 r. w zoo w San Diego.
damar sizalowe