Mikroorganizmy :: Okrzemki

Okrzemki są organizmami jednokomórkowymi, żyjącymi głównie samotnie; nieliczne tworzą kolonie. Ściana komórkowa okrzemki składa się z dwóch części nałożonych na siebie jak w szalce Petriego. Jest ona wysycona krzemionką, tworzącą skomplikowane wzory. Rozróżnia się dwie podstawowe grupy okrzemek: o symetrii promienistej i dwubocznej. Część okrzemek wchodzi w skład planktonu, inne żyją na skałach i innych powierzchniach, po których poruszają się ruchem ślizgowym dzięki śluzowatej wydzielinie uwalnianej z niewielkiej bruzdy wzdłuż skorupki. Okrzemki zawierają barwniki fotosyntetyczne - chlorofil a i c oraz karotenoidy - które nadają im żółtą lub brązową barwę. Materiał zapasowy ma postać tłuszczu lub rozpuszczalnego w wodzie polisacharydu chryzolaminaryny, która jest podobna do laminaryny, gromadzonej przez brunatnice. Okrzemki najczęściej rozmnażają się bezpłciowo przez podział mitotyczny, podczas którego połówki skorupki oddzielają się od siebie i każda staje się większą częścią nowej skorupki. Skorupki nie rosną, więc niektóre okrzemki stają się coraz mniejsze po każdym kolejnym podziale. Kiedy mają tylko niewielką część pierwotnej wielkości, dochodzi do rozmnażania płciowego, podczas którego powstają bezskorupkowe gamety. Rozmnażanie płciowe przywraca okrzemkom pierwotną wielkość, ponieważ diploidalna zygota, zanim wytworzy nową skorupkę, rośnie do chwili uzyskania właściwych rozmiarów.
ottoschule.pl/kursy-jezyka-niemieckiego/grupowe.html