Radioizotopy

Izotopy radioaktywne - radioizotopy -obecne w skale umożliwiają dokładny pomiar jej wieku. Emitując niewidzialne promieniowanie, jądro izotopu zmienia się w jądro innego pierwiastka w wyniku tzw. rozpadu radioaktywnego. Radioaktywne jądro uranu 235 rozpada się, dając ołów 207. Każdy radioizotop ma określone tempo rozpadu. Czas potrzebny do rozpadu połowy atomów radioizotopu nazywa się okresem półtrwania i jest dla niego specyficzny. Na przykład okres półtrwania jodu 132 wynosi zaledwie 2,4 godziny, a uranu 235 aż 704 min lat. Okres półtrwania określonego izotopu jest stały i nie zmienia się pod wpływem temperatury, ciśnienia ani innych czynników środowiska. Wiek skamieliny w skale osadowej określa się zwykle, mierząc stosunek ilościowy izotopu pierwotnego do produktów jego rozpadu w intruzjach skał wulkanicznych, które przedostały się do osadu. Na przykład okres półtrwania potasu 40 wynosi 1,3 miliarda lat, co oznacza, że w tym czasie połowa radioaktywnego potasu zamieni się w produkt rozpadu argon 40. Zegar radioaktywny zaczyna tykać, gdy magma zastyga w skałę wulkaniczną. Zawiera ona początkowo pewną ilość potasu, ale nie zawiera argonu - gazu, który ulatnia się z gorącej skały zaraz po jej uformowaniu się. Kiedy jednak potas rozpada się w skale, która oziębiła się i zestaliła, argon gromadzi się w jej krystalicznej strukturze. Jeśli stosunek potasu do argonu 40 w badanej skale wynosi l : l, to jej wiek wynosi 1,3 miliarda lat.