Projekt mapowania

Jednocześnie z mapowaniem genomu człowieka sekwencjonowano DNA mysi i szczurzy. Obydwa te gatunki są znane, hodowane i badane od 100 lat, więc wiedza na temat ich biologii jest bardzo obszerna. Różnią się jednak od człowieka dostatecznie, także pod względem genów konserwatywnych i ważnych dla funkcjonowania organizmu. Zarazem myszy są wystarczająco podobne do człowieka pod względem podstawowych procesów fizjologicznych oraz występowania niektórych chorób. W 2002 r. zespół naukowców opublikował szczegółową analizę porównawczą ludzkiego genomu i mysiego chromosomu 16., właśnie w celu udowodnienia podobieństwa genetycznego między myszą i człowiekiem. Okazało się, iż zaledwie 14 z 731 znanych mysich genów leżących na tym chromosomie nie miało odpowiednika w genomie człowieka; pozostałe 717 mniej lub bardziej homologicznych genów było rozsianych po całym ludzkim genomie. Analiza porównawcza sekwencji DNA i położenia poszczególnych genów na chromosomach u rozmaitych gatunków jest bardzo użytecznym narzędziem ułatwiającym poznanie ich funkcji. Jeśli nie znamy roli jakiegoś genu człowieka, to możemy ją odgadnąć na podstawie danych o znaczeniu tego genu u szczura czy myszy. Badacze opracowali sekwencję DNA także innych kręgowców doświadczalnych, takich jak ryby: najeżka oraz danio pręgo-wany. Porównanie ich genomów z genomem człowieka wykazało istnienie pewnych wspólnych dla kręgowców sekwencji, niezmienionych od milionów lat. Uczeni przypuszczają, iż sekwencje te mogą pełnić bardzo istotne funkcje, np. jako elementy regulatorowe czy ważne geny.
studia podyplomowe fizyka