Pochodzenie wirusow

Skąd się wzięły wirusy? Najszerzej akceptowana hipoteza mówi, że są one fragmentami kwasów nukleinowych, które „uciekły" z organizmów komórkowych. Wirusy mogą mieć pochodzenie wspólne z przemieszczającymi się elementami genetycznymi, takimi jak transpozony lub plazmidy. Takie elementy mogą przenosić się z jednej komórki do drugiej przez uszkodzenia błon komórkowych. Według wyżej opisanej hipotezy genetycznej ucieczki, niektóre wirusy mogą pochodzić z komórek zwierzęcych, inne z roślinnych lub bakteryjnych. To różnorodne pochodzenie może tłumaczyć, dlaczego tyle wirusów jest gatunkowo specyficznych, czyli może zakażać wyłącznie gatunki blisko spokrewnione z tymi, z których pochodzą. Hipotezę tę wspiera fakt większego podobieństwa genetycznego między niektórymi wirusami i komórkami gospodarza niż między jednym typem wirusa a innym. Inna hipoteza sugeruje, że wirusy pojawiły się na bardzo wczesnym etapie historii życia, nawet jeszcze przed rozdzieleniem się organizmów na 3 domeny. Dowodem na to mogą być podobieństwa w budowie białek wirusowych kapsydów oraz genetyczne podobieństwa między niektórymi wirusami zdolnymi do zakażania arche-owców i niektórymi zakażającymi bakterie właściwe. Biologowie molekularni badający tę hipotezę uważają za mało prawdopodobne, aby te podobieństwa wyewoluowały niezależnie od siebie, co sugeruje, że wirusy powstały bardzo wcześnie. Są one jednak pasożytami uzależnionymi od swoich gospodarzy.
omet http://bezkompleksu24.pl/