Obce bialka

Niektóre linie uzyskanych zwierząt transgenicznych wytwarzają obce białka o znaczeniu terapeutycznym lub komercyjnym, zawarte w wydzielanym mleku. Badacze wprowadzili np. do genomu owiec gen ludzkiego białka TPA. Produkowanie transgeniczne-go żywego inwentarza, takiego jak świnie, owce, krowy czy kozy, wydzielającego obce białka w mleku, jest znane w terminologii międzynarodowej pod nieformalną nazwą „pharming", która pochodzi od dwóch wyrazów angielskich: pharmaceuticals farming. W „pharmingu" zrekombinowane geny przyłączone do sekwencji regulatorowych genów kodujących białka mleka są aktywowane w gruczole mlekowym wyłącznie w tkankach zaangażowanych w wydzielanie mleka. Korzyści z pozyskiwania danego białka z mleka są takie, że może ono być wytwarzane w dużych ilościach i uzyskiwane po prostu przez dój, a następnie wyodrębniane z mleka. Wprowadzenie genu nie wyrządza szkody zwierzęciu, a ponieważ jego potomstwo zazwyczaj także wytwarza zrekombinowane białko, tworzy się całe linie transgenicznych zwierząt. Ludzie hodowali rośliny od tysięcy lat. Powodzenie pracy hodowlanej zależy od wyboru pożądanych cech i ich zmienności w populacji selekcjonowanych roślin lub blisko z nimi spokrewnionych roślin dzikich albo uprawnych, z którymi można je krzyżować. Lokalne odmiany, a także pokrewne gatunki roślin uprawnych często mają takie cechy, które rolnicy mogą wprowadzić do odmian bardziej odpowiadających potrzebom współczesnego człowieka.
forum akwarystyczne