Komorki nowotworowe

Komórki nowotworowe nie wykazują normalnej biologicznej inhibicji. Rozwój zdrowych komórek pozostaje pod ścisłą kontrola mechanizmów w miarę potrzeby stymulujących ich podziały i hamujących nieprawidłowy wzrost i podział. W większości tkanek dorosłego organizmu komórki nie dzielą się albo dzielą wyjątkowo, np. by zastąpić uszkodzone lub martwe komórki. Komórki nowotworowe wyzwoliły się spod kontroli i mogą dzielić się nieprzerwanie. W wyniku niekontrolowanego wzrostu niektóre komórki nowotworowe mogą utworzyć zwartą masę tkanki zwaną guzem. Jeśli guz jest umiejscowiony, zwykle można go usunąć operacyjnie. Niestety komórki nowotworowe pewnych typów można wymknąć się spod kontroli czynników utrzymujących je w jednym miejscu. Prowadzi to do metastazy, czyli rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych w różnych miejscach ciała. Komórki nowotworowe wnikają do innych tkanek, gdzie tworzą guzy wielokrotne. Rak płuc jest szczególnie niebezpieczny, gdyż jego komórki są niezwykle inwazyjne; wnikają do krwiobiegu, rozprzestrzeniają się w organizmie i tworzą guzy w innych częściach płuc, a nawet w innych narządach, np. wątrobie czy mózgu. Guzy o komórkach zdolnych do metastazy określa się jako guzy złośliwe. Obecnie wiadomo, że choroby nowotworowe są wywoływane przez zaburzenia ekspresji określonych genów związanych z podziałem komórki. Za pomocą metody rekombinacji DNA badacze zidentyfikowali wiele genów, których zaburzenia funkcji przekształcają komórki normalne w nowotworowe. Cechy nowotworu zależą od co najmniej jednego, a prawdopodobnie kilku onkogenów, czyli genów wywołujących nowotwory. Onkogeny powstają w wyniku zmian ekspresji protoonkogenów, które normalnie występują we wszystkich komórkach, regulując ich wzrost i rozwój.
Regały metalowe