Genetyczna dyskryminacja

Genetyczna dyskryminacja to nic innego, jak dyskryminacja tych osób i ich bliskich, u których stwierdzono pewne odchylenia od „normalnego" genomu. Zjawisko to niestety już obserwuje się w niektórych społeczeństwach. W 1996 r. przeprowadzono ankietę, z kto/ rej wynika, że 25% osób spośród 332 badanych, którzy w rodzinach mają choroby genetyczne, uważało, iż z tej przyczyny odmówiono im ubezpieczenia na życie. Dalsze 13% utrzymuje, iż nie zostali zatrudnieni właśnie z powodu genetycznej dyskryminacji. W późniejszych badaniach, przeprowadzonych w 1998 r. przez National Cen-ter for Genetic Resources, aż 63% respondentów odmówiłoby poddania się testom genetycznym, jeśli ich wynik miałby zostać ujawniony pracodawcy lub towarzystwom ubezpieczeniowym. Jeszcze bardziej skomplikujemy ten problem, dodając, iż wyniki testów genetycznych nie zawsze są jednoznaczne - z uwagi na złożone relacje między genami oraz wpływ środowiska. Jeśli na przykład u pewnej kobiety wykryje się allel zwiększający podatność na raka piersi, to nie oznacza to pewności zachorowania, choć oczywiście znacznie zwiększa ryzyko. Ponadto lekarzom trudno stwierdzić, czy dla tej osoby korzystniejsze byłyby częstsze badania kontrolne, np. mammografia, czy też profilaktyczne usunięcie zdrowych piersi. Dlatego też w ramach instytutu Projektu Badania Genomu Ludzkiego utworzono specjalny program badawczy ELSI, zajmujący się problemami etycznymi, prawnymi oraz skutkami społecznymi badań genetycznych, w celu ochrony ludzi przed ewentualną dyskryminacją genetyczną.
chicago limousine