Wirion

Wirus, inaczej wirion, jest maleńką zakaźną cząstką, zawierającą rdzeń w postaci kwasu nukleinowego (stanowiącego jego materiał genetyczny), osłonięty białkową otoczką zwaną kapsydem. Niektóre wirusy mają dodatkową zewnętrzną osłonkę zawierającą białka, tłuszcze, węglowodany i pierwiastki śladowe. Typowe małe wirusy, np. wirus polio, mają średnice około 20 nm , podczas gdy większe, np. pokswirus wywołujący ospę prawdziwą, mogą mieć około 400 nm długości i 200 nm szerokości. Wirusy nie są organizmami komórkowymi i nie mają aktywności metabolicznej. Nie zawierają składników koniecznych do przebiegu cyklu oddechowego oraz syntezy białek i innych cząsteczek. Zawierają wyłącznie jeden typ kwasu nukleinowego, tj. deoksyrybonukleinowy lub rybonukleinowy, a nie jak inne żywe organizmy - zarówno DNA, jak i RNA. Cząstka wirusowa może zawierać jednoniciowy lub dwuniciowy DNA albo RNA: odpowiednio ssRNa lub dsRNA. Wirusy namnażają się wyłącznie w żywych komórkach, które zakaziły. Zmuszają je do replikacji wirusowego kwasu nukleinowego, wykorzystując do tego celu ich informację genetyczną oraz procesy transkrypcji i translacji. Komórka gospodarza produkuje wirusowy kapsyd oraz składniki osłonki. Ułożenie podjednostek białkowych, tzw. kapsomerów, tworzących kapsyd, określa kształt cząstki wirusa. Kapsydy wirusowe zwykle mają kształt helikałny, wielościenny lub tworzą kompleks helikalno-wielościenny. Wirusy o strukturze helikalnej, np. wirus mozaiki tytoniowej, są podobne do długich prętów, nici lub pocisków. Ich kapsyd przypomina pusty białkowy cylinder z rowkiem, w którym tkwi RNA.
http://lan-utan-uc-se.com