Protisty

Obecnie do królestwa Protista zalicza się silnie zróżnicowaną grupę eukariontów, głównie wodnych, przy czym znaczne zróżnicowanie ich budowy, sposobu rozmnażania, odżywiania się i życia bardzo utrudnia podanie ich zwięzłej charakterystyki. Protisty są jednokomórkowymi, kolonijnymi lub prostymi wielokomórkowymi organizmami eukariotycznymi. Słowo proton, znaczące po grecku „pierwszy, najdawniejszy", wskazuje, że protisty były pierwszymi eukariontami na Ziemi. Protisty należą do Eukarya, jednej z trzech domen, na które dzieli się świat żywy. Najczęściej ich organizm stanowi jedna komórka eukariotyczna; z komórek tego typu są zbudowane również organizmy wielokomórkowe należące do królestw: grzyby, zwierzęta i rośliny. Protisty znacznie różnią się od członków pozostałych dwóch domen, obejmujących organizmy prokariotyczne - bakterie właściwe i archeowce. W przeciwieństwie do komórek prokariotycznych eukariotyczne zawierają jądro i inne obłonione organelle, np. mitochondria, chloroplasty, wici o układzie mikrotubul 9 x 2 + 2 i liczne chromosomy zbudowane z chromatyny, utworzonej z DNA i białek. Do cech eukariontów należą również rozmnażanie płciowe, mejoza i mitoza. Protisty mają różną wielkość, od organizmów mikroskopijnych do olbrzymich brunatnic z rzędu listownicowców, których długość może przekraczać 70 m. Mimo że większość z nich to organizmy jednokomórkowe, niektóre tworzą kolonie w postaci grup luźno związanych komórek, inne mają organizację cenocytową, tj. występują w postaci wielojądrowej masy cytoplazmy, a jeszcze inne są wielokomórkowe. W odróżnieniu od zwierząt, roślin i wielu grzybów, ciało większości wielokomórkowych protistów ma prostą budowę, bez wyspecjalizowanych tkanek.
http://bizneslane.pl