Prokarionty

W odróżnieniu od wirusów, wiroidów i prionów, zbudowanych wyłącznie z kwasu nukleinowego i białek, prokarionty są organizmami komórkowymi. Budowa ich komórki zasadniczo różni się od budowy komórek innych żywych organizmów. Mikrobiolodzy dzielą prokarionty na dwie domeny: Archaea i Eubacteria. Większość komórek prokariotycznych jest bardzo mała, zwykle średnicy 0,5-10 um. Ich masa stanowi około jedną tysięczną masy małych komórek eukariotycznych, a długość - jedną dziesiątą długości komórek innych żywych organizmów. Większość prokariontów jest jednokomórkowa, ale niektóre tworzą kolonie lub włókniste struktury zawierające wyspecjalizowane komórki. Prokarionty mają dwa podstawowe kształty: kulisty lub pałeczkowaty. Prokarionty kuliste, znane jako ziarniaki niektórych gatunków mogą występować pojedynczo, a innych w grupach niezależnych komórek: po dwie, w łańcuszkach bądź nieregularnych gronach. Prokarionty pałeczkowate, zwane laseczkami, mogą występować pojedynczo lub w długich łańcuchach. Niektóre prokarionty mają kształt spirali; jeśli są giętkie, to nazywamy je krętkami, a jeśli sztywne - śrubowcami. Śrubowiec w kształcie przecinka nosi nazwę przecinkowca. Komórki prokariotyczne nie mają organelli typowych dla komórek eukariotycznych: jądra, mitochondriów, chloroplastów, siateczki śródplazmatycznej, aparatu Golgiego ani lizosomów. Ich gęsta cytoplazma zawiera rybosomy i ciała zapasowe magazynujące glikogen, mikroorganizmów. Pewne bakterie jelitowe człowieka wytwarzają witaminę K i niektóre witaminy z grupy B, następnie wchłaniane i zużywane przez ich gospodarza.
http://softnews.pl/