Nowe technologie

Dzięki nowym technologiom badacze mogą obecnie dużo szybciej opisać nowy czynnik pa-togcnny, a więc stworzyć odpowiedni lek lub szczepionkę przeciw chorobie, którą on wywołuje. Wirusa zapalenia wątroby typu E, który spowodował epidemię w Indiach w 1955 r., a może znowu powrócić, wyizolowano dopiero na początku lat 80. dzięki rozwojowi nowoczesnych metod immunologicznych. Natomiast identyfikacja groźnego wirusa SARS, który pojawił się w połowie marca 2003 r., zajęła uczonym niecałe 4 miesiące. Wyizolowano go i zaklasyfikowano jako koronawirusa w ciągu zaledwie kilku tygodni, co w połączeniu z działaniami na rzecz zdrowia publicznego umożliwiło szybkie diagnozowanie i leczenie choroby, zredukowało jej zasięg, a tym samym zapobiegło jej światowej epidemii. Nadal jednak Międzynarodowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że wirus SARS może przetrwać w organizmach zwierząt lub środowisku i ponownie ujawnić się w warunkach sprzyjających infekcji. Epidemiolodzy na przykładzie epidemii SARS próbują odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czy potrafimy przejść od lokalnego opanowania nowych lub powracających chorób do całkowitego ich wyeliminowania na świecie. Nawet na poziomie obecnej wiedzy epidemiologicznej oraz wiedzy o wirusach - czy jesteśmy przygotowani do opanowania wyjątkowo zjadliwych wirusów? Czy umiemy zapanować nad HIV, który co roku uśmierca na świecie ponad 3 miliony ludzi? Od pamiętnej daty 11 września 2001 r., ataku terrorystycznego w Stanach Zjednoczonych, bioterroryzm stal się jednym z najważniejszych światowych problemów. Bioterroryzm to celowe wykorzystanie mikroorganizmów lub ich toksyn do uśmiercania lub wywoływania chorób ludzi, zwierząt bądź roślin. Na przykład w 2001 r. celowo „wypuszczono" z laboratorium pałeczki wąglika i rozsiano je w USA drogą pocztową. Niewykluczone, że terroryści mogą wywołać epidemię wąglika, ospy, dżumy czy innej śmiertelnej choroby. Dlatego bardzo pilnie poszukuje się nowych leków i szczepionek.