Ewulucja Darwinowska

Różnorodność biologiczna reprezentowana przez miliony gatunków żyjących na naszej planecie mogła wy ewoluować z jednego wspólnego przodka w czasie długiej historii Ziemi. Organizmy tak krańcowo różne jak śluzowce i krokodyle są więc faktycznie dalekimi krewnymi, połączonymi poprzez licznych przodków z jednym wspólnym. Brytyjski przyrodnik Karol Darwin, przedstawiony na portrecie obok w wieku 31 lat, zaproponował niezwykle prosty i sprawdzalny naukowo mechanizm tłumaczący tę różnorodność. Przekonująco dowodził, że wszystkie żyjące gatunki, podobnie jak niezliczone już wymarłe, powstały z wcześniejszych w procesie stopniowej dywergencji, czyli ewolucji. Ewolucja według definicji jest gromadzeniem przez populację dziedzicznych zmian z upływem czasu. Populacja jest grupą osobników jednego gatunku żyjącą jednocześnie na tym samym obszarze geograficznym. Określenie ewolucja nie odnosi się do zmian, jakie następują u osobnika w ciągu jego życia. Przeciwnie, oznacza zmiany cech populacji w kolejnych pokoleniach. Zmiany te mogą być tak małe, że trudno je dostrzec, lub tak wielkie, że populacja różni się wyraźnie od populacji przodków. W rezultacie dwie populacje mogą rozejść się do tego stopnia, że będziemy traktowali je jak różne gatunki. Tutaj według prostej, użytecznej definicji gatunek to grupa organizmów o podobnych budowie, funkcji i zachowaniu, zdolnych do rozmnażania się ze sobą. Ewolucja ma więc dwa główne aspekty - mniejsze zmiany ewolucyjne populacji śledzone w ciągu paru pokoleń, i większe wydarzenia ewolucyjne oglądane zwykle w długim okresie, np. wykształcanie się różnych gatunków ze wspólnego przodka.
długie sukienki wieczorowe