Mikroorganizmy :: Bakteriofagi

Bardzo dużo naszej wiedzy o wirusach pochodzi z badań nad bakteriofagami, które łatwo namnażać laboratoryjnie w żywych bakteriach. Bakteriofagi są wirusami o najbardziej skomplikowanej budowie. Zwykle w wielościennej główce mają długą, skręconą cząsteczkę kwasu nukleinowego. Wiele spośród nich ma ogonek połączony z główką. Fagi wiążą się z bakteriami za pomocą wystających z ogonka włókienek. Do dziś odkryto ponad 2000 fagów, zakażających wiele różnorodnych organizmów. Na przykład fikowirusy zakażają morskie glony. Niektóre badania sugerują, że fagi te hamują i kontrolują szybkość wzrostu i zakwity glonów. Przed wejściem w erę stosowania sulfonamidów i antybiotyków do zwalczania infekcji wykorzystywano fagi. W latach 40. XX w. zaniechano ich stosowania na rzecz antybiotyków, skuteczniejszych i łatwiejszych w użyciu. Obecnie, kiedy narasta problem oporności bakterii na antybiotyki, znowu w centrum zainteresowania znalazły się bakteriofagi. Wraz z nową wiedzą o nich i zaawansowanymi nowymi technologiami wiele grup uczonych podejmuje znowu badania nad uśmiercaniem szczepów bakterii przez specyficzne fagi. Badacze tworzą fagi metodami inżynierii genetycznej, w nadziei, że bakterie nie tak szybko staną się na nie oporne. Fagi można także wykorzystać do bezpieczniejszego przechowywania żywności. Wiele z nich ma zdolność uśmiercania szczepów E. coli występujących u bydła. Szczepy te nie są chorobotwórcze dla zwierząt, ale u człowieka, który zje niedogotowanego hamburgera z zakażonego nimi mięsa, mogą wywołać wiele chorób, nawet śmiertelnych.
sukienki wieczorowe dla puszystych